Skjemaet brukes av alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivande uten fast forretningssted i inntektsåret, og som omfattes av opplysningsplikten.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Årlig rapportering – frist 15. februar

  • 2. januar: Altinn åpner for rapportering av tredjepartsopplysninger
  • 15. februar: Frist for rapportering av tredjepartsopplysninger over betalinger til selvstendig næringsdrivende
  • 1.mars: Frist for å få innsendte tredjepartsopplysninger med på forhåndsutfylt skattemelding
  • 20. oktober: Siste frist for korrigeringer av tredjepartsopplysninger for foregående inntektsår

 

Korrigering

Man korrigerer feil i innsendte oppgaver ved å sende de inn på nytt med riktig beløp. Siste innsending gjelder.

Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret omfattes av opplysningsplikten og skal innrapportere det fakturerte beløpet.

For å rapportere tredjepartsopplysninger må opplysningspliktiges ni-sifrede organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret benyttes.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor.

Om du ikke har noen av disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Opplysningsplikten er hjemlet etter Skatteforvaltningsloven kapittel 7.

Skatteetaten tilbyr to forskjellige skjemaer i Altinn som kan benyttes til rapportering av disse opplysningene.

  1. Tjenesten på denne siden er et skjema for manuell registrering av oppgaver. (NB! Mange oppgaver i samme skjema kan føre til treghet eller feilsituasjoner. Skal du sende inn mer enn 50 oppgaver, anbefaler vi at du deler opp innsendingen i flere skjema).
  2. Skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg kan brukes for rapportering av filvedlegg.

Trenger du hjelp?

Skatteetaten svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet.

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 2-3-3)

Åpne kontaktskjema