Kontaktskjema - Skatteetaten (privatperson) (RF-1306)

Kontaktskjemaet benyttes av privatpersoner som ønsker å sende inn en henvendelse til Skatteetaten. For at du skal få best mulig hjelp må vi vite litt om hva du trenger hjelp til.

 

Skriv til oss privatperson

Om denne tjenesten

Sendes inn ved behov.

Innsending som privatperson: Ingen begrensninger.

Merk at dersom henvendelsen gjelder forhold knyttet til næringsvirksomhet (bedrift/organisasjon) så bør en annen utgave av skjemaet benyttes:

Kontaktskjema - Skatteetaten (næringsdrivende)

Dette vil sikre at henvendelsen og påfølgende mottakskvittering også blir synlig for Altinn-brukere med delegerte rettigheter for den bedrift/organisasjon som ved innsending står som avgiver av skjemaet. 

Kontaktskjemaet benyttes dersom du ønsker å ta skriftlig kontakt med Skatteetaten. Du mottar svaret via Altinn, og varsles på SMS og/eller epost når det er sendt ut.

Dersom du ikke er e-bruker kan du i noen tilfeller motta besvarelsen som brevpost.

Dette skjemaet er definert med private rettigheter, dvs at innsendt henvendelse, mottakskvittering og svar ikke vil kunne sees i Altinn av andre enn deg selv. 

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema