Kontaktskjemaet benyttes for å sende inn henvendelser fra næringsdrivende til Skatteetaten. 

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Sendes inn ved behov 

Innsending på vegne av bedrift/organisasjon: Du må ha rettigheter i Altinn for denne tjenesten for å kunne representere bedriften/organisasjonen. 

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett. 
Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor.

Se hvem som har rollene forhåndstildelt.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Merk at dersom henvendelsen gjelder forhold knyttet til deg som privatperson så bør en annen utgave av skjemaet benyttes: 

Kontaktskjema - Skatteetaten (privatperson) 

Dette vil sikre at henvendelsen og påfølgende mottakskvittering og svar kun blir synlige for deg og eventuelle andre Altinn-brukere som du spesifikt har tildelt nødvendige rettigheter til. 

Kontaktskjemaet benyttes dersom du ønsker å ta skriftlig kontakt med Skatteetaten. Du mottar svaret via Altinn, og varsles på SMS og/eller epost når det er sendt ut.

Skjemaet bør fortrinnsvis sendes inn med organisasjonsnummer som avgiver (velg å rapportere for organisasjonen).

Dette skjemaet er definert med rettigheter slik at innsendt henvendelse og påfølgende mottakskvittering og svar blir synlige også for Altinn-brukere med delegerte rettigheter for den bedrift/organisasjon som ved innsending står som avgiver av skjemaet. 

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema