Et felles-, garanti eller kontollmerke er et navn, en logo eller et annet kjennetegn som du kan bruke for å skille varene og tjenestene dine fra andres.

Et fellesmerke skal kunne brukes av alle medlemmene i en sammenslutning.

Et garanti- eller kontrollmerke skal vise at varer eller tjenester er kontrollert med hensyn til for eksempel materialer, produksjonsmetode eller kvalitet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Innehaveren av et garanti- eller kontrollmerke kan ikke selv drive næringsvirksomhet med varene eller tjenestene kontrollen gjelder.

For å sende inn en søknad på vegne av en virksomhet trenger du rollen Patent, Varemerke og Design, eller ha enkeltrettighet til tjenesten.

Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Betaling og kvittering
Skjemaet gir deg mulighet til å betale søknaden ved innlevering. Kvittering for betalingen finner du på Altinns kvitteringside som kommer opp når du har levert inn søknaden. Der kan du også velge å få kvitteringen tilsendt på e-post eller du kan laste den ned til egen PC.

Søknaden din blir offentlig
Søknaden din og alle dokumenter knyttet til den vil bli publisert på nettsidene våre. Vi skjermer i utgangspunktet sensitive opplysninger og taushetsbelagt informasjon. Du kan be oss om å unnta forretningshemmeligheter fra offentligheten. Marker tydelig hvilke opplysninger i søknaden eller i vedlegg som du ønsker unntatt. Vi vil deretter vurdere

Trenger du hjelp?

Patentstyrets kundesenter kan svare på faglig relaterte spørsmål.

Telefon: +47 22 38 73 00 
E-post: post@patentstyret.no 

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema