Bruk dette skjemaet hvis du skal søke om enerett til en oppfinnelse.

Bruk dette skjemaet hvis du skal søke om enerett til en oppfinnelse. Hvis du søker patent for første gang, anbefaler vi deg å følge denne lenken for mer informasjon og eget søknadsskjema. For at en oppfinnelse skal kunne beskyttes med patent, må den utgjøre en ny løsning på et teknisk problem. Dette innebærer at du ikke kan vise den offentlig før søknaden er mottatt av Patentstyret.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Vi anser søknaden som mottatt i Patentstyret når dokumentet er loggført som innkommet av Altinn. For at søknaden skal få dagens dato, må den være kommet inn senest kl. 23.59.

Referansenummeret som du får i Altinn, skal du kun bruke ved henvendelse til Altinn. Du vil motta et eget søknadsnummer fra Patentstyret som du skal bruke ved eventuelle henvendelser til Patentstyret.

Alle kan søke om patentbeskyttelse. Blant Patentstyrets kunder finner vi næringslivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige etater samt private gründere.

Hvis søkeren har utnevnt en fullmektig til å representere seg, kan fullmektigen fylle ut og sende inn søknaden på vegne av søkeren.

Forsvarsviktige oppfinnelser 
En forsvarsviktig oppfinnelse er en oppfinnelse som er av en slik karakter at den anses å ha betydning for rikets forsvar, for eksempel krigsmateriell. De kalles også hemmelige patenter. Du kan søke patent på slike oppfinnelser, men spesielle regler gjelder for innlevering, behandling og kommunikasjon i disse søknadene. Les mer om forsvarsviktige oppfinnelser på vår nettside.

Du kan levere skjemaet som privatperson eller p å vegne av en organisasjon. Hvis du ø nsker å representere en organisasjon, trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design

Mangler du denne rollen må du få noen til å gi den til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Med patentbeskyttelse får du enerett til en oppfinnelse. For at du skal få patentbeskyttelse må du ikke ha gjort oppfinnelsen din kjent for andre før du har levert inn patentsøknaden. I tillegg må oppfinnelsen din utgjøre en praktisk løsning på et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar. Les mer om dette på vår nettside, http://www.patentstyret.no/no/Patent/Krav-til-et-patent/

Betaling ved innlevering
Skjemaet gir deg mulighet til å betale søknaden ved innlevering. Kvittering for betalingen finner du på Altinns kvitteringside som kommer opp når du har levert inn søknaden. Der kan du også velge å få kvitteringen tilsendt på e-post eller du kan laste den ned til egen PC.

Søknaden din blir offentlig
Når søknaden din blir allment tilgjengelig vil alle dokumenter knyttet til den bli publisert på nettsidene våre. Vi skjermer i utgangspunktet sensitive opplysninger og taushetsbelagt informasjon. Du kan be oss om å unnta forretningshemmeligheter fra offentligheten. Les mer om hvordan Patentstyret behandler persondata på vår nettside.

Elektronisk kommunikasjon
Vi sender varsel til e-postadressen du har oppgitt i skjemaet så snart brev fra oss finnes tilgjengelig i meldingsboksen i Altinn. Fakturaer vil derimot bli sendt til postadressen du har oppgitt i søknaden. Vær oppmerksom på at hvis du sender inn søknaden på vegne av en organisasjon, vil du motta brev fra oss i organisasjonens meldingsboks.

Trenger du hjelp?

Patentstyrets kundesenter håndterer faglig relaterte spørsmål.

Telefon: +47 22 38 73 00
E-post: post@patentstyret.no

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema