I forbindelse med elsertifikatplikten kan aktører som driver kraftintensiv industriell virksomhet som faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering søke om unntak for industrielt kraftforbruk.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet er åpent og tilgjengelig hele året.

Bedrifter som faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4

Det er ingen plikt til å søke.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Relevante lovhjemler/forskrifter

Forskrift om elsertifikater - Kapittel 4. Elsertifikatplikt, deklarasjon, informasjon til sluttbrukere mv. - Lovdata

Kontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til nve@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema