Om denne tenesta

Ikrafttredelse av forskrift om elsertifikater. Ingen plikt til å søkje, men mulig for aktuelle verksemder og ved oppstart av slik verksemd

Ingen plikt til å søkje, men mulig for verksemder som fell innanfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4  

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Energi, miljø og klima.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Krav til dokumentasjon av aktuelle opplysningar. Pdf- format.

Forskrift om elsertifikater § 19, 3. ledd

I forbindelse med elsertifikatplikta kan aktørar som driv kraftintensiv industriell verksemd som fell innanfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4, søkje om unntak for industrielt kraftforbruk.

Etter søknad kan NVE etter § 19, tredje ledd i forskrift om elsertifikater fatte vedtak om at industrielt kraftforbruk hos aktørar som driv kraftintensiv industriell virksomhet som fell innanfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4, og som ikkje er fritekne etter andre ledd, ikkje er å sjå som utrekningsrelevant.

Kontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til nve@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema