Skjemaet brukes til å søke om konsesjon for omsetning av kraft i Norge.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Det kan søkes om konsesjon i forbindelse med oppstart av omsetningsvirksomhet. Dette gjelder også ved fusjoner eller andre endringer i selskapsmessige forhold som krever en ny søknad om omsetningskonsesjon. Konsesjonen må fornyes når konsesjonsperioden utløper.

Alle – utenom staten – som ønsker å omsette elektrisk kraft må ha konsesjon.

 Alle som ønsker å omsette elektrisk kraft må søke om omsetningskonsesjon.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Relevante lovhjemler/forskrifter

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) - Lovdata

 

Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) - LovdataKontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til nve@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema