Om denne tenesta

Alle som ynskjer å omsetje elektrisk kraft må søke om omsetningskonsesjon.

Hendelsesstyrt rapportering.

Innehavar av omsetningskonsessjon for elektrisk kraft.

Det kan søkjast om konsesjon i samanheng med igangsetjing av omsetning av elektrisk kraft. Dette gjeld også ved fusjonar eller andre endringar i selskapsmessege forhold som krev ein ny søknad om omsetningskonsesjon. Konsesjonen må fornyast når konsesjonsperioden går ut.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Energi, miljø og klima.

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg. Innlogging på tryggleiksnivå 3.

Skjemaet brukast til å søke om konsesjon for omsetjing av kraft i Noreg. Alle – bortsett frå staten – som ynskjer å omsetje elektrisk kraft må ha konsesjon.

Kontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til nve@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema