Skjemaet kan brukes til å sende inn faredata (faresoner, fareutredninger mm) innenfor skred, flom og erosjon.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet er åpent og tilgjengelig hele året.

Skjemaet kan brukes av offentlige etater (slik som SVV, Bane NOR), kommuner og konsulentselskaper som enten er bestiller av naturfareutredninger (typisk kommuner) eller som selv har utført fareutredninger (konsulentselskaper).

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Dataene utgjør et viktig datagrunnlag i analyser av risiko, og det å ha tidligere utredninger lett tilgjengelig ved flom- og skredhendelser er viktig under beredskap.

Bakgrunn for deling av naturfareutredninger er begrunnet i Meld. St. 15 (2011–2012) - regjeringen.no

 

For mer informasjon, gå til https://www.nve.no/skjema/NVE-0055

Kontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til nve@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema