Avlevering av materiale som er omfattet av pliktavleveringsloven.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Når et dokument er gjort allment tilgjengelig, og dokumentet med medfølgende opplysninger skal lastes opp og avleveres til Nasjonalbiblioteket. Se pliktavlevering.no for mer informasjon.

Alle utgivere av allment tilgjengelige dokument.

Alle kan benytte seg av tjenesten som privatperson.

Dersom du ønsker å representere en annen organisasjon, trenger du en av disse tilgangene i den aktuelle organisasjonen:

  • Utfyller/innsender
  • Daglig leder
  • Regnskapsmedarbeider

Utgivelsen som PDF.

Kontaktinfomasjon

Tlf faglig brukerstotte : 23 27 60 00
Email faglig brukerstotte : pliktavlevering@nb.no

Åpne kontaktskjema