Avlevering av materiale som er omfatta av pliktavleveringsloven.

Start teneste

Om denne tenesta

Når eit dokument er gjort allment tilgjengeleg, og dokumentet med medfølgende opplysningar skal lastast opp og avleverast til Nasjonalbiblioteket. Sjå pliktavlevering.no for meir informasjon

Alle utgivarar av allment tilgjengelege dokument.

Alle kan nytta seg av tenesta som privatperson.

Dersom du ønsker å representera ein annan organisasjon, treng du ein av desse tilgangane i den aktuelle organisasjonen:

  • Utfyller/innsender
  • Dagleg leiar
  • Rekneskapssmedarbeid

Utgivelsen som PDF.

Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument.

Kontaktinfomasjon

Tlf faglig brukerstotte : 23 27 60 00
Email faglig brukerstotte : pliktavlevering@nb.no

Åpne kontaktskjema