Alle som ønsker å gjøre endringer på et eksisterende kringkastingsnett må søke Nkom.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Tjenesten sendes inn ved behov og har ingen frist.

Søknaden skal benyttes av enkeltpersoner eller virksomheter som ønsker å endre på etablere kringkastingsnett.

Om du skal søke på vegne av en virksomhet, trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet. Husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema.

Skjemaet har sikkerhetsnivå 3.

Ved oppdatert posisjon: Legg ved kartutsnitt i målestokk 1:50 000 eller bedre. Ved endring av antenne(r): Legg ved datablad med strålingsdiagram for antenne(r).

Alle som ønsker å gjøre endringer på et eksisterende kringkastingsnett må søke Nkom. 

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
Epost: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema