I den norske nummerplanen er det satt av 8000 5-sifrede stedsuavhengige telefonnummer, i serien 02000-09999. I motsetning til andre nummer, tildeler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bruksretten for 5-sifrede nummer direkte til sluttbrukere. 

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ved behov for bestilling av nytt 5-sifret telefonnummer.

Søknaden skal leveres av virksomheter som ønsker eller allerede har bruksrett til et 5-sifret nummer.
For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.
Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil.
Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Ingen vedlegg er nødvendig, men i tilfeller hvor man søker om et 5-sifret nummer til en landsomfattende tjeneste med ikke-kommersielt formål av samfunnsnyttig karakter så bes det om at man legger ved en beskrivelse av tjenestens formål.

I den norske nummerplanen er det satt av 8000 5-sifrede stedsuavhengige telefonnummer, i serien 02000-09999. I motsetning til andre nummer, tildeler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bruksretten for 5-sifrede nummer direkte til sluttbrukere.

De 5-sifrede numrene er kortere enn ordinære 8-sifrede nummer, og dermed enklere å huske. Numrene er også uavhengige av innehaverens geografiske plassering i Norge, og dersom innehaver ønsker det kan 5-sifrede nummer anvendes i forbindelse med avanserte rutingfunksjoner, f.eks. tidsavhengig eller stedsavhengig ruting. Ulike anrop til samme 5-sifrede nummer kan dermed terminere på flere ulike geografiske steder, avhengig av klokkeslett og/eller hvor man ringer fra. Alle 5-sifrede nummer er tilbyderportable, slik at innehaveren kan ta med seg nummeret dersom man ønsker å bytte teleselskap.

Nkom minner om at næringsdrivende ikke kan henvise forbrukere, som skal ta kontakt i forbindelse med en allerede inngått avtale, til 5-sifrede nummer. Dette skyldes at ringeprisene er høyere enn den såkalte grunntaksten. Forbudet følger av markedsføringsloven § 11. For mer informasjon om dette kan man ta kontakt med Forbrukertilsynet.

Innehaver av bruksrett betaler et årlig gebyr til Nkom og en årlig avgift til staten. Gebyr og avgift justeres årlig. Størrelsen på avgiften varierer også etter hvilken kategori nummeret tilhører. Se våre hjemmesider på nkom.no for status og priser for alle 5-sifrede nummer.

Trenger du hjelp

E-post: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00 

Åpne kontaktskjema