Alle som ønsker å etablere PMR-nett må ha en tillatelse fra Nkom. Det kan søkes via denne tjenesten.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden skal benyttes av enkeltpersoner eller virksomheter som ønsker å etablere PMR-nett.

Om du skal søke på vegne av en virksomhet, trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet. Husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema. I tillegg er det ofte radioforhandlere som søker på vegne av enkeltpersoner og virksomheter.

Er du en radioforhandler som søker på vegne av enkeltperson, må du først få privatpersonen til å gi deg tilgang.

Radioforhandlere som søker på vegne av en virksomhet, må først få søkervirksomheten til å gi tilgang til radioforhandlerens virksomhet.

Har du PMR-tillatelse fra før, og ønsker å gjøre endringer i denne, benytter du skjema «Endring av PMR-nett (NKOMPMR02)».

Skjemaet har sikkerhetsnivå 3.

Alle som ønsker å etablere PMR-nett må ha en tillatelse fra Nkom. 
Innehaver er ansvarlig for at uvedkommende ikke får adgang til nettet og radioutstyret.Det er ikke uvanlig at flere tillatelsesinnehavere deler samme radiokanal. Dette kan medføre at andre brukere kan høre hva som sies på sambandet. Det er normal radioprosedyre å lytte før man aktiverer radiosenderen og begynner å snakke, slik at man ikke forstyrrer andre som er i gang med å formidle beskjeder.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
Epost: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema