Skriftlig oppsigelse av PMR-nett kan gjøres med denne tjenesten.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden skal benyttes av enkeltpersoner eller virksomheter som ønsker oppsigelse av PMR-nett.

Om du skal søke på vegne av en virksomhet, trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet. Husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema.

Skjemaet har sikkerhetsnivå 3.

Tjenesten har ingen frist og sendes inn ved behov.

Oppsigelsen skal være skriftlig, datert og underskrevet av innehaver.

Tillatelsen opphører når Nkom har mottatt gyldig oppsigelse. Innbetalt årsgebyr blir ikke refundert, selv om oppsigelsen blir registrert i løpet av kalenderåret.

For å unngå betalingsforpliktelsene for påfølgende kalenderår må oppsigelse av konsesjonen være mottatt av Nkom før inngangen til ny gebyrperiode som starter 1. januar hvert år. Dersom konsesjonen blir sagt opp etter overgang til ny gebyrperiode, refunderes ikke innbetalt gebyr og innehaver hefter fortsatt for krav som ikke er betalt i oppsigelsesåret.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
Epost: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema