Søknaden skal leveres av alle som ønsker å opphøre driften av punkt - til- punkt/multipunkt radiolinje.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Etter behov.

Frist:

Anbefales snarest mulig etter systemet er tatt ut av drift

Feilinnsending:

Notér referansenummer og send e-post til firmapost@nkom.no

Søknaden skal leveres av alle som ønsker å opphøre driften av punkt - til- punkt/multipunkt radiolinje.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

 

Tjenesten krever sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Skjemaet benyttes ved oppsigelse av enkelte radiolinjehopp eller hele tillatelser.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
Epost: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema