Skjemaet benyttes ved søknad om endring av eksisterende radiolinjehopp.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Etter behov.

Frist:

Skjemaet skal sendes inn og behandles før endring av omsøkt radiolinje gjennomføres

Feilinnsending:

Notér referansenummer og send e-post til firmapost@nkom.no

Søknaden skal leveres av alle som ønsker å endre eksisterende punkt - til- punkt/multipunkt radiolinje.

For å fylle og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

 

Tjenesten krever sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Ved bytte av antenne og/eller utstyr må antennediagram på NSMA-format og datablad for utstyr vedlegges

Skjemaet benyttes ved søknad om endring av eksisterende radiolinjehopp

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
Epost: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema