Dette skjemaet benyttes for å melde endringer i opplysninger om bruker, utstyr, bruksområde og nødkontakter samt ved oppsigelse.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Når ferdig utfylt skjema er sendt inn til Nkom skal man få en kvittering på e-post fra Nkom. Hvis man ikke mottar en kvittering, vennligst kontakt Nkom. Notér referansenummeret på skjermen og send e-post til firmapost@nkom.no

Søknaden kan leveres av enkeltpersoner eller virksomheter som innehar PLB med gyldig tillatelse.

Hvis det søkes på vegne av en virksomhet, vennligst les det som står nedenfor nøye.

Den som fyller ut søknaden må være registrert i Folkeregisteret og kunne logge seg på Altinn.

Viktig når man søker på vegne av en virksomhet: Hvis tillatelsen eies av en virksomhet må den som fyller ut søknaden også ha delegert rollen som Utfyller/Innsender for virksomheten i Altinn. 

Du kan se hvilke roller du har for en virksomhet på siden « Profil, roller og rettigheter» i Altinn. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet. Blant andre vil daglig leder i virksomheten normalt ha muligheten til å delegere. Hvis ikke dette er gjort blir man sendt direkte til skjema for personlig eier.

Les mer om roller og rettigheter 

Om du fortsatt trenger hjelp til innlogging eller har spørsmål angående Altinn-roller og delegering, vennligst henvend deg til Altinn brukerservice.

Dette skjemaet benyttes for å melde endringer i opplysninger om bruker, utstyr, bruksområde og nødkontakter samt ved oppsigelse.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
Epost: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema