Mesterbrevordningen

For å kunne bruke tittelen "Mester" må du ha mesterbrev. For å kunne søke om mesterbrev må du ha fag- eller svennebrev, arbeidet i mesterfaget og bestått mesterutdanning. Det er også mulig å søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse.

Mesterbrev - søk om å bli mester

Om denne tjenesten

Personer som ønsker å søke om mesterbrev.

Mesterfagene

Krav til vedlegg finner du i søknadsskjemaet.

Du kan søke om å bli mester i følgende fag:
Anleggsgartnerfaget, bakerfaget, bilfaget - lette kjøretøy, bilfaget - tunge kjøretøy, billakkererfaget, bilskadefaget, blomsterdekoratørfaget, bokbinderfaget, boktrykkerfaget, bunadtilvirkerfaget, buntmakerfaget, butikkslakterfaget, byggtapetserfaget, bygningsglassfaget, børsemakerfaget, dame- og herrefrisørfaget, damefrisørfaget, feierfaget, filigransarbeider, filigranssølvsmedfaget, finsteinhuggerfaget, forgyllerfaget, fotograffaget, frisørfaget, førtrykkerfaget, gipsmakerfaget, glassfaget, glassmesterfaget, grafikerfaget, grafisk trykkerfaget, gravørfaget, gullsmedfaget, herrefrisørfaget, herreskredderfaget, hjul- og karosserimakerfaget, hjulutrustningsfaget, hovslagerfaget, håndbokbinderfaget, håndveverfaget, institusjonskokkfaget, instrumentmakerfaget, keramikerfaget, kjemisk renserfaget, kjole- og draktsyerfaget, kjøttskjærerfaget, kobber- og blikkenslagerfaget, kokkfaget, konditorfaget, kostymesyerfaget, kulde- og varmepumpemontørfaget, kuldemontørfaget, kurvmakerfaget, litograffaget, låsesmedfaget, malerfaget, maskør- og parykkmakerfaget, mediegrafikerfaget, motorsykkelfaget, murerfaget, møbelsnekkerfaget, møbeltapetsererfaget, parykkmakerfaget, porteføljemakerfaget, pottemakerfaget, profileringsdesignfaget, pølsemakerfaget, reprodusørfaget, reservedelsfaget, rørleggerfaget, salmakerfaget, seilmakerfaget, skomakerfaget, skredderfaget, slakterfaget, smedfaget, snekkerfaget, steinfaget, stillasbyggerfaget, strikkefaget, sølvsmedfaget, tak- og membrantekkerfaget, taktekkerfaget, tannteknikerfaget, tekstilrenholdsfaget, tekstilrensfaget, tredreierfaget, treskjærerfaget, trevare- og bygginnredningsfaget, trevare- og møbelsnekkerfaget, trevaresnekkerfaget, trykkerfaget, tømrerfaget, urmakerfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget.

Krav til søker

For å få mesterbrevgodkjennelse må man være myndig og fast bosatt i Norge, ha avlagt svenneprøve eller fagprøve i fag under mesterbrevordningen og ha minst seks års praksis i faget, eller minst to års praksis etter svennebrev/fagbrev og bestått eksamen i fagets mesterprøve fastsatt av mesterbrevnemnda. Annen utdannelse og praksis, samt likeverdig utdannelse fra utlandet kan også godtas.Kravet om bopel gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat.

Merknader

Du må betale en mesterbrevavgift hvert år dersom du vil profilere deg som mester, og bruke mestermerket og mestertittelen i næringsøyemed. Årsavgiftens størrelse bestemmes av Nærings- og fiskeridepartementet etter forslag fra Mesterbrevnemnda.

Klageadgang

Det er opprettet en egen klagenemnd. Denne er oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet. Det er forvaltningslovens bestemmelser om klage og omgjøring som gjelder.

Mesterbrev - klagenemnd

Mesterbrev - ofte stilte spørsmål om mesterutdanning

Åpne kontaktskjema