Meisterbrevordninga

For å kunna bruka tittelen "Mester" må du ha meisterbrev. For å kunna søka om meisterbrev må du ha fag- eller svennebrev, arbeidet i mesterfaget og bestådd meisterutdanning. Det er òg mogleg å søka om meisterbrev med bakgrunn i realkompetanse.

Mesterbrev - søk om å bli mester

Om denne tenesta

Personar som ønsker å søka om meisterbrev.

Mesterfagene

Krav til vedlegg finn du i søknadsskjemaet.

Du kan søka om å bli meister i følgjande fag:
Anleggsgartnerfaget, bakerfaget, bilfaget – leita køyretøy, bilfaget – tunge køyretøy, billakkererfaget, bilskadefaget, blomsterdekoratørfaget, bokbinderfaget, boktrykkerfaget, bunadtilvirkerfaget, buntmakerfaget, butikkslakterfaget, byggtapetserfaget, bygningsglassfaget, børsemakerfaget, dame- og herrefrisørfaget, damefrisørfaget, feierfaget, filigransarbeid, filigranssølvsmedfaget, finsteinhuggerfaget, forgyllerfaget, fotograffaget, frisørfaget, førtrykkerfaget, gipsmakerfaget, glassfaget, glassmesterfaget, grafikerfaget, grafisk trykkerfaget, gravørfaget, gullsmedfaget, herrefrisørfaget, herreskredderfaget, hjul- og karosserimakerfaget, hjulutrustningsfaget, hovslagerfaget, håndbokbinderfaget, håndveverfaget, institusjonskokkfaget, instrumentmakerfaget, keramikerfaget, kjemisk renserfaget, kjole- og draktsyerfaget, kjøttskjærerfaget, kobbar- og blikkenslagerfaget, kokkfaget, konditorfaget, kostymesyerfaget, kulde- og varmepumpemontørfaget, kuldemontørfaget, kurvmakerfaget, litograffaget, låsesmedfaget, malerfaget, maskør- og parykkmakerfaget, mediegrafikerfaget, motorsykkelfaget, murerfaget, møbelsnekkerfaget, møbeltapetsererfaget, parykkmakerfaget, porteføljemakerfaget, pottemakerfaget, profileringsdesignfaget, pølsemakerfaget, reprodusørfaget, reservedelsfaget, rørleggerfaget, salmakerfaget, seilmakerfaget, skomakerfaget, skredderfaget, slakterfaget, smedfaget, snekkerfaget, steinfaget, stillasbyggerfaget, strikkefaget, sølvsmedfaget, tak- og membrantekkerfaget, taktekkerfaget, tannteknikerfaget, tekstilrenholdsfaget, tekstilrensfaget, tredreierfaget, treskjærerfaget, trevare- og bygginnredningsfaget, trevare- og møbelsnekkerfaget, trevaresnekkerfaget, trykkerfaget, tømrerfaget, urmakerfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget.

Krav til søkjar:

For å få meisterbrevgodkjenning må ein vere myndig og fast busett i Noreg, ha avlagt sveineprøve eller fagprøve under meisterbrevordninga og ha minst seks års praksis i faget, eller minst to års praksis etter sveinebrev/fagbrev og bestått eksamen i faget si meisterprøve fastsett av meisterbrevnemnda. Annan utdanning og praksis, òg likeverdig utdanning frå utlandet kan også bli godteke.

Kravet om bustad gjeld ikkje for statsborgarar i statar som er part i EØS-avtala når dei er busett i ein slik stat.

Merknadar:

Du må betala ei meisterbrevavgift kvart år dersom du vil profilere deg som meister, og bruke meistermerket og meistertittelen i næringssiktemål.  Årsavgifta si storleik blir avgjort av Nærings- og fiskeridepartementet etter forslag frå Meisterbrevnemnda.

Klagetilgang

Det er oppretta ei eiga klagenemnd. Denne er oppnemnd av Nærings- og fiskeridepartementet. Det er avgjerdene i forvaltningslova om klage og omgjøring som gjeld.

Mesterbrev - klagenemnd

Mesterbrev - ofte stilte spørsmål om mesterutdanning

 

Åpne kontaktskjema