Lag, foreninger og foretak som driver næringsmessig beitedrift kan få støtte til investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Du bruker søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd. Kommunen fastsetter frist for innlevering av søknad. Se utlysning eller kontakt kommunen for informasjon om søknadsfrist.

Tjenesten brukes også for å be om utbetaling av tilskudd underveis i prosjektet og ved sluttrapportering.

Lag, foreninger og foretak kan levere søknad dersom de fyller vilkårene i Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder.

For å søke, må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Ved faste installasjoner og vegetasjonsrydding skal tiltaket være tegnet inn på kart som følger søknaden. Opplysninger om berørte beitedyr, tiltaksbeskrivelse, kopi av avtaler/tillatelser og planer som gjelder for beitebruken i området (tiltaksplan, områdeplan, beitebruksplan mv.) er relevante vedlegg for enkelte tiltak.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller trenger veiledning.

Åpne kontaktskjema