Ordningen er aktuell for jordbruksforetak som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd og veksthusforetak som driver innendørs dyrking av følgende vekster som skal omsettes i markedet: grønnsaker, frukt, bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster medregnet skogplanter, eller ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg. I tillegg gjelder ordningen for lag eller andre sammenslutninger som driver vanning av jordbruksareal som disponeres av minst to jordbruksforetak, og som har strømutgifter til vanning av jordbruksareal i perioden april til og med oktober.

Det er Landbruksdirektoratet som utbetaler støtten.

Du kan lese mer om ordningen og vilkårene for å motta støtten på Landbruksdirektoratets nettside. 

Landbruksdirektoratets personvernerklæring.

Start tjeneste

OBS: Ved innlogging i registreringsskjemaet er alle underenhetene synlige. Pass på at du velger riktig foretak, og ikke underenheten(e). Hvis du ved en feil velger underenheten må du logge ut, lukke nettleseren og prøve på nytt.

Om denne tjenesten

Formålet med forskriften er å bidra til at norsk matproduksjon i jordbruket og produksjon i veksthus opprettholdes gjennom å kompensere for deler av foretakets ekstraordinære strømutgifter.

For jordbruksforetak og veksthusforetak gjelder ordningen strømforbruk i perioden fra og med april 2022 og så lenge ordningen varer. For vanningslag gjelder ordningen likevel bare for strømforbruk i perioden fra og med april til og med oktober.

Jordbruksforetak som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd.

Veksthusforetak som driver innendørs dyrking av følgende vekster som skal omsettes i markedet: grønnsaker, frukt, bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster medregnet skogplanter, eller ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg.

Vanningslag som driver vanning av jordbruksareal som disponeres av minst to jordbruksforetak.

I søknadskjemaet skal du oppgi målepunkt-ID for målepunktene som er tilknyttet din jordbruksproduksjon og/eller produksjon i veksthus, eller målepunkt-ID tilknyttet målepunkt som benyttes til vanning av jordbruksareal. Kontroller at oppgitt målepunkt-ID er korrekt ved utfylling. Målepunkt-ID må være riktig for at utbetalingene skal bli riktig.

Veksthusforetak og vanningslag skal i tillegg oppgi forbruket sitt per målepunkt per måned, og kostnader per målepunkt per måned.

For å kunne sende inn søknadsskjemaet, må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. Alle foretak i Norge har én eller flere personer med rollen «Primærnæring og næringsmidler».

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet «Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til». Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Jordbruksforetak som ønsker strømstøtte, trenger kun å sende inn søknadsskjemaet én gang for hele perioden det gis strømstøtte. Hvis du ikke har søkt enda, gjelder følgende frister:

  • 30. november 2023 for støtte fra og med juli/august/september 2023

Tilsvarende frister gjelder dersom du allerede har søkt, men ønsker å gjøre endringer i søknaden din.

Landbruksdirektoratet utbetaler støtte til jordbruksforetak hver måned. Utbetalingen kan bli forsinket dersom du blir trukket ut til kontroll.

Veksthusforetak og vanningslag må sende inn én søknad for hvert kvartal/periode de ønsker strømstøtte.

Veksthusforetak må ha sendt søknad innen:

  • 30. november 2023 for støtte for juli – september 2023

Vanningslag må ha sendt søknad innen:

  • 30. september 2023 for perioden april - juni 2023

Hvis foretaket skal gjøre endringer i søknaden må også dette gjøres innenfor nevnte frister og før søknaden er ferdigbehandlet.

Landbruksdirektoratet har løpende utbetaling av støtte til veksthusforetak og vanningslag. Utbetalingen kan bli forsinket dersom foretaket blir trukket ut til kontroll.

Åpne kontaktskjema