Ordningen er aktuell for jordbruksforetak som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd, og veksthusforetak som driver innendørs dyrking av følgende vekster som skal omsettes i markedet: grønnsaker, frukt, bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster medregnet skogplanter, eller ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg. I tillegg gjelder ordningen for lag eller andre sammenslutninger som driver vanning av jordbruksareal som disponeres av minst to jordbruksforetak, og som har strømutgifter til vanning av jordbruksareal i perioden april til og med oktober.

Det er Landbruksdirektoratet som utbetaler støtten.

Du kan lese mer om ordningen og vilkårene for å motta støtten på Landbruksdirektoratets nettside. 

Landbruksdirektoratets personvernerklæring.

Start service

OBS: Ved innlogging i registreringsskjemaet er alle underenhetene synlige. Pass på at du velger riktig foretak, og ikke underenheten(e). Hvis du ved en feil velger underenheten må du logge ut, lukke nettleseren og prøve på nytt.

About this form

Formålet med forskriften er å bidra til å holde oppe norsk matproduksjon i jordbruket og produksjon i veksthus gjennom å kompensere for deler av foretakets ekstraordinære strømutgifter.

For jordbruksforetak og veksthusforetak gjelder ordningen strømforbruk i perioden fra og med april 2022 og så lenge ordningen varer. For vanningslag gjelder ordningen likevel bare for strømforbruk i månedene fra og med april til og med oktober.

Jordbruksforetak kan motta støtte for strømutgifter til foretakets jordbruksproduksjon, og for strømforbruk til husholdning som ikke er støtteberettiget gjennom strømstøtteordningen for husholdninger.

Foretaket må disponere husdyr og/eller disponere og drive jordbruksareal aktivt for å kunne motta støtte etter ordningen. Dersom et jordbruksforetak leier produksjon/lokaler og arealer til å drive jordbruksproduksjonen, skal dette foretaket søke om strømstøtte selv om det ikke er eier av målepunktet tilknyttet driften.

Veksthusforetak kan motta støtte for strømutgifter til dyrking av følgende vekter som skal omsettes i markedet: grønnsaker, frukt, bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster medregnet skogplanter, eller ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg.

Alle målepunkter som er knyttet til dyrkingen skal oppgis i søknaden om strømstøtte. Veksthusforetak må som hovedregel være eier av målepunktet/målepunktene, for å kunne motta støtte.

Vanningslag kan motta støtte for strømutgifter til vanning av jordbruksareal.

Vanningslag må som hovedregel være eier av målepunktet/målepunktene, for å kunne motta støtte.

I søknadskjemaet skal foretakene oppgi målepunktet/målepunktene med støtteberettiget strømforbruk. Kontroller at oppgitt målepunkt-ID er korrekt ved utfylling. Målepunkt-ID må være riktig for at utbetalingene skal bli riktig. Veksthusforetak og vanningslag skal i tillegg oppgi forbruket sitt per målepunkt per måned, og faktiske strømkostnader per målepunkt per måned.

Foretakene plikter å melde ifra om endringer som har betydning for strømstøttesøknaden og utbetaling av strømstøtte.

For å kunne sende inn søknadsskjemaet, må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. Alle foretak i Norge har én eller flere personer med rollen «Primærnæring og næringsmidler».

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet «Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til». Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Jordbruksforetak som ønsker strømstøtte, trenger kun å sende inn søknadsskjemaet én gang for hele perioden det gis strømstøtte. Foretaket kan få støtte for de siste seks kalendermånedene før måneden for registrering. Landbruksdirektoratet utbetaler støtte månedsvis.

Jordbruksforetak kan også benytte denne tjenesten for å avslutte eller endre strømstøttesøknaden.

Veksthusforetak som ønsker strømstøtte, skal sende inn én søknad for hvert kvartal. Landbruksdirektoratet utbetaler støtte løpende.

Foretaket må ha søkt innen:

31. mai for støtte for første kvartal i samme år (januar–mars)

31. august for støtte for andre kvartal i samme år (april–juni)

30. november for støtte for tredje kvartal i samme år (juli–september)

28. februar (29. i skuddår) for støtte for fjerde kvartal året før (oktober–desember)

Veksthusforetak som ønsker å endre på søknaden, må først trekke søknaden og deretter levere en ny og oppdatert søknad.

Vanningslag som ønsker strømstøtte skal sende inn én søknad for perioden april–juni, og én søknad for perioden juli–oktober. Landbruksdirektoratet utbetaler støtte løpende.

Foretaket må ha søkt innen:

30. september for støtte for første periode (april–juni)

31. desember for støtte for andre periode (juli–oktober)

Vanningslag som ønsker å endre på søknaden, må først trekke søknaden og deretter levere en ny og oppdatert søknad.

Open contact form