Tjenesten brukes til å sende inn søknad og anmodning om utbetaling av Nasjonale tilretteleggingsmidler. Landbruksdirektoratet lyser vanligvis ut midler en gang i året.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Tjenesten brukes for å:

  • Søke om Nasjonale tilretteleggingsmidler (NT)
  • Sende inn anmodning om delutbetaling av innvilget tilskudd
  • Sende inn anmodning om sluttutbetaling og sluttrapport LDIR 488 for gjennomført prosjekt

Søknadsfrister og nødvendig informasjon finner du på Landbruksdirektoratets nettsider for Nasjonale tilretteleggingsmidler.

Organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og foretak registrert i Enhetsregisteret, samt fylkeskommuner og kommuner.

For å kunne bruke tjenesten må du har rollen som «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten i Altinn. Se Altinns hjelpesider for veiledning.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Vær oppmerksom på at alle brev i saken vil gå til foretaket sin innboks i Altinn, med varsel på e-post/sms til kontaktperson for prosjektet.

Trykk på knappen «Start tjeneste» for å få tilgang til søknadsskjema og utbetalingsanmodning.

Kun én søknad kan opprettes per foretak om gangen

På vegne av samme foretak er det kun én om gangen som kan opprette og sende inn søknad i Altinn. For foretak som ønsker å sende inn flere søknader, kan denne begrensingen skape problemer hvis flere venter med å sende inn søknad til siste dag før fristen går ut. En søker fra samme foretak vil komme inn i en allerede lagret søknad, hvis den ikke er sendt inn. Vi anbefaler derfor å sende inn søknad umiddelbart etter at den er opprettet i stedet for å benytte seg av funksjonen med å lagre søknaden midlertidig for å sende den på et senere tidspunkt.

Vi oppfordrer foretak som planlegger å sende inn flere søknader om å koordinere opprettelse og innsending av søknader. Prosjektbeskrivelse og andre vedlegg som skal følge søknaden, kan arbeides med utenfor Altinn, og lastes opp i den elektroniske søknaden når den skal sendes inn.

Tilskuddsordningen skal støtte nasjonale tilretteleggingstiltak innen næringsutvikling og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Se Landbruksdirektoratets nettsider for mer informasjon om tilskuddsordningen og årlige utlysninger.

 

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no
Telefon: 7860 6000

Åpne kontaktskjema