Skjemaet benyttes i forbindelse med innlevering av årlig melding om reindrift til statsforvalteren. Les informasjonen under "Om denne tjenesten" før du starter utfylling av skjemaet.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ved årlig innlevering av melding om reindrift. Fristen for innlevering er 11. april.

Det er leder av siidaandelen som skal levere inn melding om reindrift. Ved felles siidaandel må lederne bli enige seg imellom hvem som skal logge inn og sende inn meldingen på vegne av siidaandelen. Den andre lederen får automatisk tilsendt kvittering av søknaden i meldingsinnboksen i Altinn. Begge lederne kan logge seg inn i Altinn og se meldingen og er ansvarlig for at opplysningene er korrekt.

Forvaltningen innhenter oversikt over hvem som utøver reindrift og informasjon til å utvikle en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift.

  • Etter innlogging kan du bytte språk mellom bokmål og nordsamisk.
  • Det kan gjøres endringer i meldingen helt frem til søknadsfristen.
Åpne kontaktskjema