Skjemaet benyttes i forbindelse med innlevering av årlig melding om reindrift til statsforvalteren. Les informasjonen under "Om denne tjenesten" før du starter utfylling av skjemaet.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start teneste

Ved innlogging: Hvis du er siidaandelsleder velger du ditt fødselsnummer. Reinlag velger sitt organisasjonsnummer.

Om denne tenesta

Ved årlig innlevering av melding om reindrift. Fristen for innlevering er 31. mai.

Det er leder av siidaandelen som skal levere inn melding om reindrift. Ved felles siidaandel må lederne bli enige seg imellom hvem som skal logge inn og sende inn meldingen på vegne av siidaandelen. Den andre lederen får automatisk tilsendt kvittering av søknaden i meldingsinnboksen i Altinn.

Forvaltningen innhenter oversikt over hvem som utøver reindrift og informasjon til å utvikle en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift.

  • Etter innlogging kan du bytte språk mellom bokmål, nordsamisk og sørsamisk.
  • Det kan gjøres endringer i meldingen helt frem til søknadsfristen.
Åpne kontaktskjema