Registrere eller søke om salg, kjøp eller flytting av grunnkvote
Eier av grunnkvote kan søke om å selge, kjøpe eller flytte grunnkvote, samt å registrere disponering av grunnkvoten enten til deg selv eller til andre.

Eier du landbrukseiendom med grunnkvote, må du etter innlogging med elektronisk ID velge deg selv i nedtrekkslisten, og ikke foretaket ditt med organisasjonsnummer.

Se disponibel kvote og få oversikt over melkeleveranser
Som melkeprodusent kan du se din disponible kvote og få oversikt over melkeleveranser.

Er du melkeprodusent, må du etter innlogging med elektronisk ID velge foretaket (org.nr) du representerer i nedtrekkslisten.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Det er forskjellige frister for ulike søknader og registreringer. Se mer om dette her:

Salg av grunnkvote

Flytting av grunnkvote

Eier av grunnkvote kan registrere hvilke produsenter som disponerer grunnkvoten, søke om å selge, kjøpe og flytte grunnkvote. 
Melkeprodusent (alltid et foretak) kan se informasjon om sin disponible kvote, og få oversikt over sine leveranser.

Trenger du hjelp?

Landbruksdirektoratet svarer på spørsmål knyttet til utfyllingen av skjemaet:

Telefon: 78 60 60 00
E-post: melkekvoter@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema