Tilskudd ved produksjonssvikt i vekstgruppe bær, grønnsaker, potet, grovfôr salgsproduksjon eller honningproduksjon.

Du skal bruke denne tjenesten når du skal søke om tilskudd ved vesentlig produksjonssvikt. Tjenesten gjelder nevnte vekstgrupper.

Ved svikt i vekstgruppe frukt eller grovfôr i foretak med husdyr brukes følgende tjeneste:
Tilskudd ved produksjonssvikt i vektsgruppe frukt, korn og annet frø til modning eller grovfôr i foretak med husdyr

Søknadsfristen er 31. oktober i skadeåret.

Du finner mer informasjon om tilskudd ved produksjonssvikt innen planteproduksjon og svikt i honningproduksjon på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Trenger du hjelp?

Spørsmål om erstatningsordningene i landbruket rettes til din kommune.

Åpne kontaktskjema