Tilskot ved produksjonssvikt i vekstgruppe bær, grønsaker, poteter, grovfôr salsproduksjon eller i honningproduksjon.

Du skal bruke denne tenesta når du skal søke om tilskot ved vesentleg produksjonssvikt. Tenesta gjeld nemnde vekstgrupper.

Ved svikt i vekstgruppe frukt eller grovfôr i føretak med husdyr brukast følgande teneste:
Tilskot ved produksjonssvikt i vekstgruppe frukt, korn og anna frø til modning eller grovfôr i føretak med husdyr.

Søknadsfristen er 31. oktober i skadeåret.

Du finn meir informasjon om tilskot ved produksjonssvikt innan planteproduksjon og svikt i honningproduksjon på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Start teneste

Om denne tenesta

Trenger du hjelp?

Spørsmål om erstatningsordningene i landbruket rettes til din kommune.

Åpne kontaktskjema