Skjema for virksomheter som skal søke om registrering av utdanningsvirksomhet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes ved søknad om registrering av utdanningsvirksomhet for leger i spesialisering.


Frist: Søknadsfristen er 1.6.2019 for utdanningsvirksomheter som ønsker registrering fra 1.3.2019.

Skjema skal brukes av utdanningsvirksomheter for leger i spesialisering innenfor allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin (f.eks kommune, helseforetak, bedriftshelsetjeneste, privat sykehus eller annen virksomhet som kan tilby utdanning). Virksomheter som skal utdanne leger i arbeidsmedisin kan velge å søke om godkjenning som utdanningsvirksomhet (sykehusavdelinger og STAMI) i stedet for registrering. Da skal søknadskjema for godkjenning av utdanningsvirksomhet brukes.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender for din organisasjon. Om du ikke har denne rollen, må du få noen i din organisasjon som har Altinn-rollen Tilgangsstyring til å delegere den til deg.

Det sendes inn ett skjema per spesialitet virksomheten søker registrering for.

Spesialistutdanning av leger skal skje ved utdanningsvirksomheter godkjent eller registrert av Helsedirektoratet jf. Spesialistforskriften.

Vi anbefaler at alle som skal søke om registrering om å sette seg godt inn i Spesialistforskriften.

Brukerveiledning for utfylling av skjema og mer informasjon om søknadsprosessen finnes på www.helsedirektoratet.no

Kontaktinformasjon

Telefon kundesenter: 21 52 97 00

E-post: godkjenning@helsedir.no

Åpne kontaktskjema