Søknad om godkjenning av driftsplan for akvakulturanlegg i sjøvann. Innsending skal gjøres innen 1. oktober.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal leveres innen 1. oktober hvert år.

Akvakulturanlegg som har matfisk og stamfisk av laks, ørret, regnbueørret og torsk skal benytte tjenesten. Mottakere av tjenesten er Fiskeridirektoratet og Mattilsynet

Alle som har en Altinn-rolle på vegne av en aktør kan benytte skjemaet. For å få tilgang til denne tjenesten trenger du Altinn-rollen "Utfyller/innsender", "Privatperson", "Basisrolle" eller "Primærnæring og næringsmiddel".

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

I henhold til Akvakulturdriftsforskriften § 40, skal driftsplan for matfisk og stamfisk av laks, ørret regnbueørret og torsk, for de neste to kalenderår, sendes til Fiskeridirektoratets regionkontor for godkjenning. Innsending skal gjøres innen 1. oktober.

Trenger du hjelp?

Fiskeridirektoratet svarer på faglige spørsmål om skjemaet.
Telefon 03495 eller e-post: postmottak@fiskeridir.no

Åpne kontaktskjema