Dette skjema skal benyttes ved søknad om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknad med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn

Søknadsskjemaet skal kun benyttes for personlig søknad om konsesjon som statsautorisert regnskapsfører.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender. Du kan sjekke hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter.

Hvilke vedlegg som er nødvendige framkommer i skjemaet.

LOV 2022-12-16-90: Lov om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2022-12-16-90

FOR 2022-12-16-2270: Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerforskriften).

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-12-16-2270

 

 

Se informasjon om vilkårene for godkjenning  på Finanstilsynets nettsider:

https://www.finanstilsynet.no/konsesjon/ - velg fagområde fra listen.

Saksbehandlingstid

Finanstilsynet har som mål å behandle søknader om konsesjon som regnskapsfører innen 30 dager. Behandlingstiden påvirkes likevel av søknadens kompleksitet, den øvrige saksmengden og allokeringen av ressursene. Mangelfull dokumentasjon forsinker også saksbehandlingen. Enkelte kan derfor oppleve lenger behandlingstid enn 30 dager.

Søkeren kan klage på et endelig avslagsvedtak.  

Søkeren får alltid et vedtaksbrev når søknaden er ferdig behandlet. Svaret sendes som hovedregel til digital postkasse, hvis søkeren har opprettet slik. Hvis søkeren ikke har digital postkasse, sendes svaret til oppgitt postadresse. Søkeren blir også kontaktet hvis det går frem av søknaden at nødvendig dokumentasjon er uteglemt.

Kontaktinformasjon

Send e-post til post@finanstilsynet.no, benytt Altinn-skjemaet KRT-1060 eller kontakt oss på telefon:

  • Regnskapsfører: 22 93 99 92

Åpne kontaktskjema