Skjemaet benyttes av godkjente revisorer som ønsker å deponere sin personlige godkjenning.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet brukes av statsautoriserte revisorer som ikke lenger skal utøve lovbestemt revisjon og ikke har til hensikt å oppfylle løpende vilkår for å ha godkjenning.

For å omfattes av deponeringsordningen i revisorloven § 3-8

Revisor vil motta brev med bekreftelse på at godkjenningen er opphørt og informasjon om vilkårene for å oppnå ny revisorgodkjenning.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Marianne Lenes, E-post: mal@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 94
Unn Hedvig Årskaug, E-post: uha@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 34

Åpne kontaktskjema