Godkjente revisorar som ønsker å deponere sin personlege godkjenning nyttar dette skjemaet.

Start teneste

Om denne tenesta

Statsautoriserte revisorer som ikkje lengre skal utøve lovbestemt revisjon og ikkje har til hensikt å oppfylle løpende vilkår for å ha godkjenning skal bruke dette skjemaet.

For å omfattast av deponeringsordningen i revisorlova § 3-8

Revisor vil få brev med stadfesting på at godkjenninga er opphøyrd og informasjon om vilkåra for å oppnå ny revisorgodkjenning.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Marianne Lenes, E-post: mal@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 94
Unn Hedvig Årskaug, E-post: uha@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 34

Åpne kontaktskjema