Skjemaet brukes når et revisjonsselskap ønsker å si fra seg godkjenningen til å drive revisjonsvirksomhet etter revisorloven.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Godkjente revisjonsselskaper som ikke lenger skal påta seg oppdrag om lovbestemt årsregnskapsrevisjon eller revisorbekreftelse.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Daglig leder eller rollen Styreleder.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Et enkeltpersonforetak er ikke et selskap, og skal derfor ikke bruke dette skjemaet. Revisjonsvirksomhet i enkeltpersonforetak drives på grunnlag av innehaverens personlige godkjenning/revisorregisternummer, se mer om dette på Finanstilsynets nettsted (ikke Altinn-skjema) Revisjonsvirksomhet i enkeltpersonsforetak.

For å ikke lenger være under tilsyn av Finanstilsynet som godkjent revisjonsselskap.

Revisjonsselskapet vil motta brev med bekreftelse på at godkjenningen er opphørt. Se revisorloven § 4-1 og § 6-1 .

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Marianne Lenes, E-post: mal@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 94
Unn Hedvig Årskaug, E-post: uha@finanstilsynet.no, Telefon: 22 93 97 34

Åpne kontaktskjema