Skjemaet benyttes for å vedlikeholde opplysninger om en revisors annen tilknytning til et revisjonsselskap i Finanstilsynets revisorregister. Med annen tilknytning menes revisorer som driver revisjonsvirksomhet i selskapet, men som ikke er registrert i Arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret som ansatt i selskapet. Opplysninger som registreres i skjemaet vil bli publisert i Finanstilsynets virksomhetsregister. Skjemaet benyttes også til å gi Finanstilsynet oversikt over hvem som til enhver tid er utpekt som oppdragsansvarlig revisor i revisjonsselskapet. Sistnevnte opplysning vises ikke i Revisorregisteret.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet gjelder løpende rapportering.

Selskapet skal rapportere aktuelle opplysninger så snart som mulig etter at godkjenning som revisjonsselskap er tildelt av Finanstilsynet. Deretter rapporteres eventuelle endringer løpende.

Rapporteringsplikten gjelder alle godkjente revisjonsselskaper.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, send e-post til post@finanstilsynet.no eller kontakt
Unn Hedvig Årskaug, Tlf.: 22 93 97 34, uha@finanstilsynet.no
Elise Grønseth, Tlf: 22 93 98 83

Åpne kontaktskjema