Rapportering til Finanstilsynet for eiendomsmeglingsforetak, advokater og jurister som driver eiendomsmegling, for å vurdere foretakenes soliditet, herunder påse at kravet om positiv egenkapital er oppfylt. Innrapporteringen skal videre bidra til å innhente statistikkopplysninger fra eiendomsmeglingsforetak og advokater/jurister som har stilt sikkerhet for eiendomsmegling.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Halvårlig rapportering for eiendomsmeglingsforetak, årlig rapportering for advokater/jurister. 

Rapporteringsfrist 1. mars og 1. september. Advokater/jurister – årlig rapportering: 1. mars 

Eiendomsmeglingsforetak, advokater og jurister som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmegling 

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 1 eller høyere.

Kopi av eventuelle dokumenter som hjemler erstatningsansvar.

Opplysninger innhentes fra eiendomsmeglingsforetak for å vurdere foretakenes soliditet, herunder påse at kravet om positiv egenkapital er oppfylt. Innrapporteringen skal videre bidra til å innhente statistikkopplysninger fra eiendomsmeglingsforetak og advokater/jurister som har stilt sikkerhet for eiendomsmegling. 

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Geir Haatveit, haa@finanstilsynet.no, 22 93 98 03
eller Finanstilsynets sentralbord: 22 93 98 00

Åpne kontaktskjema