Som ledd i overvåkingen av bankenes markedsrisiko innhenter Finanstilsynet detaljert informasjon om forskjellige typer markedsrisiko til bruk i SRV (samlet risikovurdering) og SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Dette skjemaet oppsummerer rammer og tapspotensial for hver type markedsrisiko.

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt Excel-skjema.

Til innboksen

Om denne tjenesten

SRV-rapportering: 1. februar 

Kvartalsvis rapportering for banker i gruppe 1 og gruppe 2:
30 kalenderdager etter utløpet av kvartalet.

De som skal fylle ut skjemaet finner det i sin innboks i Altinn.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Excel rapporteringsskjema for utfylling lastes ned fra Finanstilsynets nettsider

Opplysningene innhentes med hjemmel i Finanstilsynsloven § 4.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema