Kvartalsoppgaven gir Finanstilsynet en oversikt over omfanget av foretakenes virksomhet og deres økonomiske utvikling siste kvartal. I skjemaet føres opplysninger om hvert fond forvaltningsselskapet forvalter.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Fondsinformasjon til kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond (KRT-1011) skal fylles ut og sendes til Finanstilsynet
senest 30 dager etter utløpet av hvert kvartal.

Innleveringsfrister:
1. kvartal: 30. april
2. kvartal: 30. juli
3. kvartal: 30. oktober
4. kvartal: 30. januar

I tillegg skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for forvaltningsselskapet og fondene sendes til Finanstilsynet når dette foreligger.

Rapporteringsplikten gjelder for forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse gitt av norske myndigheter til å forvalte verdipapirfond i Norge.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet har ett vedlegg for hvert verdipapirfond.

Kvartalsoppgaven gir Finanstilsynet en oversikt over omfanget av foretakenes virksomhet og deres økonomiske utvikling siste kvartal. I skjema KRT-1009 føres opplysninger om forvaltningsselskapet. I skjema KRT-1011 føres opplysninger om hvert fond forvaltningsselskapet forvalter.

Redusere rapporteringsbyrde

Med sikte på å redusere foretakenes rapporteringsbyrde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller hos Finanstilsynet på telefon 22 93 98 00.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Jon Ole Garpestad, jon.ole.garpestad@finanstilsynet.no, tlf 22939760

Åpne kontaktskjema