Revisjonsselskapene skal årlig rapportere informasjon om revisjon av hvert enkelt revisjonsoppdrag som er definert som foretak av allmenn interesse. Formålet med rapporteringen er å innhente informasjon og statistikk over hvordan disse foretakene er revidert. Rapporteringen vil også bli benyttet til kontroll av overholdelse av enkelte lovkrav.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Årlig rapportering.

Rapportering åpner 1. april, og har frist 15. august.

Revisjonsselskapet mottar en liste over de revisjonsoppdrag som revisjonsselskapet hadde per 31.12 foregående år, som er definert som foretak av allmenn interesse. I tillegg oversendes det liste over alle selskaper som er registrert med "konsesjon" som utstederforetak utland.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender, Daglig leder, Styremedlem, Ansvarlig revisor eller Begrenset signeringsrett.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Foretak som skal rapportere mange revisjonsoppdrag kan bruke "Lag kopi", dvs. etter at første skjema er sendt inn kan man gå til Arkiv i Altinn, hente opp innsendt skjema og velge Lag kopi. Skjemaet korrigeres for opplysninger om nytt oppdrag og sendes inn.

Følgende personer kan kontaktes ved spørsmål om utfylling av KRT-1188 Informasjon om revisjon av foretak av allmenn interesse:

Espen Jacobsen, Tlf.: 22 93 98 25, 913 07 963, esj@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema