Det er et krav i lov og forskrift, jf. finansforetaksloven § 11-14 og finansforetaksforskriften § 11-15, at alle OMF-foretak (Obligasjoner med fortrinnsrett) skal ha en gransker som årlig skal sende en rapport til Finanstilsynet. Gransker oppnevnes av Finanstilsynet.

Dette skjemaet er for innsending av granskerrapporten. Selve rapporten skal være et vedlegg i pdf/word/el likn

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal sendes inn årlig.

Rapporteringsplikten gjelder granskerne i alle OMF-foretak som er registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister.

Gransker er ansvarlig for å levere rapporten i løpet av året.

Den hos gransker som skal sende inn dette skjemaet, trenger Altinn-rollen Utfyller/Innsender eller en av revisorrollene.

Til den som skal sende inn skjemaet i Altinn: Du kan se hvilke roller du har for respektive aktører på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Granskerrapporten skal vedlegges.

Den årlige rapporteringen er gjort om til en Altinn-oppgave av effektivitetshensyn og for å sikre etterlevelse av finansforetaksloven § 11-14

Kontaktinformasjon

Følgende personer kan kontaktes ved spørsmål om utfylling av KRT-1178 Granskerrapport for OMF-foretak:

Navn: Aud Ebba Lie,
Tlf.: 22 93 97 48,
E-post: ael@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema