Skjemaet benyttes av forsikringsmeglingsforetak og gjenforsikringsmeglingsforetak for årlig rapporting til Finanstilsynet, som bekreftelse på at de har ansvarsforsikring og evt underslagsforsikring i henhold til forsikringsformidlingsloven.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Årlig rapportering.

Innen 1 måned etter fornyelsen av foretakets lovpliktige forsikringer eller bekreftelse

Skjemaet skal brukes av

-          Forsikringsmeglingsforetak

 -         Gjenforsikringsmeglingsforetak

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg. 

Spørsmål om skjemaet?

Har du spørsmål om skjemaet, kontakt
Merete Hoel Bjanes, 22 93 97 90, mhb@finanstilsynet.no
Ingerid Boge, 22 93 99 48, ibo@finanstilsynet.no. 

Åpne kontaktskjema