Rapporten skal sendes inn av:

- eiendomsmeglere

- verdipapirforetak  som har tillatelse til å håndtere klientmidler

- forvaltningsselskap for verdipapirfond og AIF-forvaltere med aktiv forvaltning

- inkassoforetak som inndriver forfalte pengekrav på vegne av andre (fremmedinkassoforetak)

Foretakets revisor skal kontrollere at behandlingen av klienters midler er betryggende. Revisorerklæring om klientmidler skal sendes inn av revisor hvert halvår.

Til innboksen

Om denne tjenesten

 

Frist for innsending:

1.9 for innlevering for 1. halvår

1.3 for innlevering for 2. halvår

 

Rapporteringsplikten gjelder alle eiendomsmeglere, inkassoforetak som inndriver forfalte pengekrav på vegne av andre (fremmedinkassoforetak),forvaltningsselskap og AIF-forvaltere for verdipapirfond med aktiv forvaltning og verdipapirforetak med tillatelse til å håndtere klientmidler.

Foretaket fyller ut skjemaet og signerer første trinn. Foretakets revisor kontrollerer, og bekrefter revisorerklæringen ved signere i trinn to og sende inn skjemaet.

Foretaket er ansvarlig for at deres revisor leverer revisorerklæringen innen fristens utløp.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender eller rollen Regnskapsmedarbeider. Skjemaet skal signeres og sendes inn av noen med rollen Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Vedlegg kan benyttes ved behov.

Trenger du hjelp?

Følgende personer kan kontaktes ved spørsmål om utfylling av KRT-1010 Foretakets behandling av klientmidler med revisors uttalelse:

Eiendomsmegling og Inkassoforetak:

Geir Haatveit, tlf.: 22 93 98 03
Stein Tore Næprud, tlf.: 22 93 98 07

 

Forvaltningsselskap og verdipapirforetak:

VPM-rapportering@finanstilsynet.no

 

Åpne kontaktskjema