'Forbrukslån' er en kvartalsvis rapportering for å undersøke enkelte bankers og finansieringsforetaks praksis for lån uten sikkerhet til personkunder. Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt Excelskjema.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Dette er en kvartalsvis rapportering med frist den 30. i måneden etter utgangen av kvartalet.

Det er kun et utvalg banker og finansieringsforetak som deltar i undersøkelsen. De som skal fylle ut skjemaet finner det i sin innboks i Altinn.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på Profil-siden i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Excel rapporteringsskjema som skal fylles ut og legges ved lastes ned fra Finanstilsynets nettsider.

Dataene samles inn med hjemmel i Finanstilsynsloven §4.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema