Dette skjemaet er deaktivert og erstattet av KRT-1157 Roller og egnethetsvurderinger.

----------------------------------------------------------------------------

Dette skjema skal benyttes av personer som skal egnethetsvurderes som eier, leder, styremedlem o.l. for foretakstypene:

•Annet
•Bank
•Betalingsforetak
•Eiendomsmegling
•E-pengeforetak
•Finansieringsforetak
•Forsikringsforetak
•Holdingforetak i finanskonsern
•Inkassoforetak
•Kredittforetak
•Pensjonsforetak
•Tilbyder av virksomhetstjenester

Foretaket må påse at personene som egnethetsvurderes av Finanstilsynet også registreres i Foretaksregisteret der dette er påkrevd. For forsikringsformidlingsforetak skal skjemaet kun benyttes ved søknad om tillatelse som forsikringsmegler eller gjenforsikringsmegler.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvilke vedlegg som kreves vil fremgå av søknadsskjema.

I regelverket Finanstilsynet forvalter er det krav til personers egnethet. Det kan være knyttet blant annet til utdanning, erfaring, økonomiske forhold og adferd, herunder straff og andre forhold.

For tilnærmet alle virksomheter under tilsyn av Finanstilsynet er det stilt krav til at styremedlemmer, daglig leder eller annen person som faktisk leder virksomheten, skal oppfylle visse egnethetskrav.

For finansforetak er det også fra 1. januar 2016 stilt krav til egnethet for personer i nøkkelfunksjoner.

Spørsmål om skjemaet?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet. Se Finanstilsynets nettsider for vurdering av egnethetskrav og hvem du kan kontakte.

Åpne kontaktskjema