Institusjoner som tilfredsstiller et definert størrelseskriterie skal rapportere G-SII-indikatorer til myndighetene.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Rapporteringen er kvartalsvis, med rapporteringsfrister 1. juli, 1. oktober, 2. januar og 1. april. Dersom rapporteringsdagen faller på en helligdag, eller lørdag eller søndag, skal rapporten leveres påfølgende arbeidsdag.

Korrigering av allerede innsendt rapport gjøres ved å benytte 'Lag ny kopi'-funksjonen fra arkiv-mappen.

Rapporteringskravene gjelder på konsolidert nivå, for institusjoner med et eksponeringsmål høyere enn 125 mrd. EUR, beregnet etter metoden for uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio).

De som skal levere vil finne skjemaet i innboksen i Altinn.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på Profil-siden. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Rapport på XBRL-format legges ved Altinn-skjemaet ved innsending. Tillatte filtyper er *.xbrl eller *.zip.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider.

Åpne kontaktskjema