Innholdet i rapporteringen fremgår av EBAs tekniske standarder for rapportering og endringsstandarden. 

Til innboksen

Om denne tjenesten

Dette er en kvartalsvis rapportering. Se Finanstilsynets nettsider for rapporteringsfrister.

Korrigering av allerede innsendt rapport gjøres ved å benytte 'Lag ny kopi'-funksjonen fra arkiv-mappen.

Banker, kredittforetak, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern. De som skal levere vil finne skjemaet i innboksen i Altinn.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på Profil-siden. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Rapport på XBRL-format legges ved Altinn-skjemaet ved innsending. Tillatte filtyper er *.xbrl eller *.zip.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider.

Åpne kontaktskjema