Rapportering av godtgjørelse i henhold til CRD IV. Remuneration High Earners skal besvares av alle banker og verdipapirforetak i Altinn. Foretak med ansatte som mottok godtgjørelse på over 1 million euro i foregående år skal legge ved et utfylt Excelskjema.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Dette er en årlig innlevering. Frist for innsendelse er 20. juni.

Innleveringen korrigeres ved å bruke Lag ny kopi fra arkiv-mappen

Remuneration High Earners skal besvares av alle banker og verdipapirforetak i Altinn, men regnearket skal kun leveres av foretak med ansatte som mottok godtgjørelse på over 1 million euro i foregående år.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Rapporteringsskjema for utfylling lastes ned fra Finanstilsynets nettsider

Excel rapporteringsskjema skal legges ved Altinn-skjemaet av foretak med ansatte som mottok godtgjørelse på over 1 million euro i foregående år.

Skjemaet gjelder CRD IV rapportering av godtgjørelse.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider.

Åpne kontaktskjema