Rapportering av godtgjørelse i henhold til CRD IV. Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt Excelskjema.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Dette er en årlig rapportering. Frist for innsendelse av skjema er 20. juni.

Korrigering av allerede innsendt rapport gjøres ved å benytte Lag ny kopi fra arkiv-mappen.

Remuneration Benchmarking skal leveres av et utvalg rapportører. De som skal levere vil finne skjemaet i innboksen i Altinn

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Rapporteringsskjema for utfylling lastes ned fra Finanstilsynets nettsider.

Excel rapporteringsskjema skal legges ved Altinn-skjemaet. 

Skjemaet gjelder CRD IV rapportering av godtgjørelse.

Åpne kontaktskjema